Nykøbing Kræmmermarked
Bestilling af plads: Ønsker du at bestille en plads ring da på nedenstående nr. Afbestilling skal ske senest om morgenen kl. 07:00. Sker dette ikke vil pladslejen blive opkrævet næste gang man kommer. Bestilling af plads: Margit Marcussen på tlf. 29 64 61 89 (efter kl. 16:00 fra onsdag - lørdag) Er der tvivl om noget så spørg.
Regler for kræmmermarkedet: Hunde SKAL altid være i kort snor. Der gøres opmærksom på at kræmmere til enhver tid skal overholde gældende lovgivning for handel: at fødevarer, frugt og grønt må kun sælges med tilladelse fra fødevaredirektoratet, at der alene foretages salg. Kræmmere må ikke foretage køb eller bytte. At kræmmere forsyner deres boder eller stande med skilt, der angiver sælgerens navn og faste forretningssted. At der ikke må handles med lotterier, levende dyr, øl eller spiritus. Der må ikke være musik eller anden støjende adfærd på pladsen. Kræmmerne skal slutte op, så der ikke opstår huller i rækkerne. Vi henviser til at øl og spiritus der drikkes på stadepladser gøres diskret. Når pladsen forlades skal den altid forlades rengjort, alt affald skal fjernes. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning resten af sæsonen. Ansvarlig for kræmmermarkedet er: Margit Marcussen
De vigtige oplysninger STADEPLADSER Kr 20,-
1 flad 20 kr for en stade plads i 2019